ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เปตอง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เปตอง วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย นายอนุชา สุขตลอดกาล นายสุรศักดิ์ แตงเจริญ นายวัชรวีย์ กุณาวงค์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ