ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล ประเภททีมหญิง สาย W20 คู่ที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ VS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น.
ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 – 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย