ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑากระโดดสูง หญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑากระโดดสูง หญิง

วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สุนิสา โครตสีเมือง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชนะเลิศเหรียญทองรายการกรีฑา กระโดดสูง – หญิง รอบชิงชนะเลิศ ทำระยะกระโดดสูงได้ดีที่สุด 1.70 ม. ที่ มทร . ธ สนามกีฬากลาง

ถ่ายภาพโดย นายธีระพล สีดำ, นายปองภพ โรจนโพธิ์, นางสาวทิพย์จุฑา จันทร์ทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ