ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสู รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก. วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)( Official Photo )

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสูจับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก. วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นฝ่ายชนะ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ