ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูยิตสู วันที่ 28 ม.ค.2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูยิตสู วันที่ 28 ม.ค.2561 (เช้า)