ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย ประเภทดาบคู่และกระบี่ ชายและหญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย ประเภทดาบคู่และกระบี่ ชายและหญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น) ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธ

ถ่ายภาพโดย นายภานุวัฒน์ จิตอารี และนายบุรินทร สุริยอมร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

Highlight

“กันแค่ไหนก็ไม่รอด” สาวจากมรภ.เชียงใหม่ใช้ดาบกันจากสาวมช.

Highlight

“ไม่ยอมกัน” ผู้แข่งขันจากรัตนบัณฑิตและราชภัฏเพชรบุรี ต่างพาใช้ดาบทิ่มไปยังฝ่ายตรงข้าม

Highlight

“ลอยตัวฟาด” ผู้แข่งขันจากรัตนบัณฑิตลอยตัวฟาดดาบใส่ราชภัฏเพชรบุรี