ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพาะกาย วันที่ 28 มกราคม 2561 (ดึก)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพาะกาย วันที่ 28 มกราคม 2561 ณ มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย นายณัชพล บัวพิมล , นายอัศม์เอช เอกจำนง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ