ภาพบรรยากาศการคัดเลือกกีฬาเพาะกาย วันที่ 28 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกกีฬาเพาะกาย วันที่ 28 มกราคม 2561 ณ มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ