ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพาะกาย วันที่ 28 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเพาะกาย วันที่ 28 มกราคม 2561 (Official Photo)