ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสูรุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญยูยิตสูรุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)