มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ Press center

ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 29 มกราคม 256

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ Press center งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ ศูนย์ Press center อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 มทร.ธัญบุรี