ภาพนักกีฬาเด่นกีฬากรีฑา วันที่ 28 ม.ค. 2561

ภาพนักกีฬาเด่นกีฬากรีฑา วันที่ 28 ม.ค. 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กิตติพงษ์ บุญมาวัน ทุบสถิติขว้างค้อน ประเภทชาย 61.39 เมตร รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ชนิดกีฬากรีฑา ประเภทชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

ถ่ายภาพโดย นายธีระพล สีดำ, นายปองภพ โรจนโพธิ์, นางสาวทิพย์จุฑา จันทร์ทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักกีฬาดีเด่น ชนิดกีฬากรีฑา ประเภทหญิง

นักกีฬาดีเด่น ประเภทกีฬากรีฑา ประเภทชาย