ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ วันที่ 29 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ วันที่ 29 มกราคม 2561 (Official Photo)