ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต VS วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วันที่ 29 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต VS วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00น.
ณ สนามฟุตบอล สนามที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จังหวะลุยเดี่ยวของนางสาวขวัญฤดี แสงจันทร์ ผู้เล่นเบอร์ 17 ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จนสามารถทำประตูได้สำเร็จ ในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ผลปรากฏว่า วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเอาชนะม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ไป 8-0

จังหวะสกัดผู้เล่นม.ธุรกิจบัณฑิตจึงทำไห้ผู้เล่นเบอร์12ของ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียไม่สามารถทำประตูได้  ในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ผลปรากฏว่า วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเอาชนะม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ไป 8-0

จังหวะหลุดยิงของนางสาวจิราภรณ์ มงคลดี ผู้เล่นเบอร์ 19 ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จนสามารถทำประตูได้สำเร็จและได้กดแฮททริก ในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ผลปรากฏว่า วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเอาชนะม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ไป 8-0

ถ่ายภาพโดย สุทธิพงษ์  ศรีเมฆ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภัทริยะ ศรีทอง ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บ