ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลหญิง สถาบันการพลศึกษา VS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลหญิง สถาบันการพลศึกษา VS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00น.
ณ สนามฟุตบอล สนามที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้เล่นสถาบันการพละศึกษาได้เข้าจับมาเพื่อให้กำลังใจกัน ในระหว่างเกม สถาบันการพลศึกษาพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 29 มราคม 2561

ผู้เล่นสถาบันการพละศึกษายิงประตูแรกในครึ่งเวลาแรก ในเกมที่สถาบันการพลศึกษาพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยประตู 1 – 0

ผู้เล่นสถาบันการพละศึกษาพยายามยิงประตูในครึ่งเวลาแรก ในเกมที่สถาบันการพลศึกษาพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ่ายภาพโดย วุฒิไกร เข็มกลัด  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภัทริยะ ศรีทอง ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บ