ภาพเด็ด! คาราเต้-โด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! คาราเต้-โด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายชัยวัฒน์ ก้อนแก้ว และ นายธัชกร ทองนิธิกานต์ คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มัชฌิมา เรืองศรี จากสถาบันการพลศึกษา (น้ำเงิน) เตะก้านคอ  อวสร  อ่อนน่วม  จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (แดง)
ชนะไปด้วยคะแนน 5 : 4
ในการแข่งขัน คาราเต้- โด รอบสอง ประเภทบุคคลชาย ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.