ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูยิตสู วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูยิตสู วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)