ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกสากล รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกสากล รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น.
ณ อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกสากล คู่ชาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นฝ่ายชนะ 2-0

 

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกสากล คู่หญิง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นฝ่ายชนะ 3.5-0.5

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกสากล คู่ผสม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นฝ่ายชนะ 2.5-1.5

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกสากล บุลคลชาย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี vs มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นฝ่ายชนะ 1.5-0.5

 

การแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกสากล บุลคลหญิง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นฝ่ายชนะ 1.5-0.5