ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 29 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ วันที่ 29 มกราคม 2561 ณ มทร.ธ โดมกีฬา

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว – ชาย รอบแรก

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นฝ่ายชนะ