ภาพบรรยากาศการแข่งขันเอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต) วันที่ 27 มกราคม 2561 (เย็น) ณ สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย ณพรัตน์ สร้องทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ