ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo )

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo )