ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต) วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต) วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)