ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองวันที่ 29 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายอนุชา สุขตลอดกาล นายสุรศักดิ์ แตงเจริญ นายวัชรวีย์ กุณาวงค์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ