ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำวันที่ 28 ม.ค. 2561(บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท กบ100เมตรชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย นางสาวประภาพันธ์ ว่องไว
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท กรรเชียง50เมตรหญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท กรรเชียง200เมตรชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4*200 วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภทผีเสื้อ 200 เมตร หญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภทฟรีสไต์ล 50 เมตร ชาย วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแข่งว่ายน้ำ ประเภทฟรีสไต์ล 400 เมตร หญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 16.30 น.
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์