ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันที่ 28 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันที่ 28 มกราคม 2561 (เย็น)