ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
สุภาวดี แก้วสระแสน และกุลสตรี คำสร้อย 2 นักกีฬายูยิตสูทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โชว์ลีลาการเล่นได้อย่างสวยงาม คว้าเหรียญทองไปครอง ในยูยิตสู (ดูโอโชว์) หญิงคู่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ มทร.ธัญบุรี.