ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)