ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
ไทยโพสต์ * การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพหลัก และมี ม.ธรรมศาสตร์ และ มศว เป็นเจ้าภาพร่วม โดยใช้สังเวียนแข่งขันที่ มทร.ธัญบุรี และ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต เมื่อวันที่ 29 ม.ค. เป็นวันที่ 7 ของการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมีการชิงเหรียญทองจากคาราเต้-โด, ว่ายน้ำ, หมากกระดาน, เพาะกาย, ยิงปืน, ยูยิตสู, คาราเต้-โด ชิง 4 ทอง ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.ธัญบุรี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.หญิง นักกีฬาทีมชาติไทย อาร์ม สุขเขียว จาก ม.รัตนบัณฑิต เอาชนะ อภสร อ่อนน่วม จากจุฬาฯ 1-0 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก.หญิง กนกพร ทิพย์นาวา (จุฬาฯ) ชนะ สินิทธา ทองวันดี (ม.เกษตรศาสตร์) 2-1 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย มัชฌิมา เรืองศรี (สพล.) ชนะ ธนเดช มัจฉาน้อย (ม.นเรศวร) 2-0 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.ชาย ศุภ งามพึงพิศ (ม.รัตนบัณฑิต) ชนะ คฑาชัย ด้วงชื่น (ม.นเรศวร) 5-0