ภาพเด็ด! เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 13.00-18.00 น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย นายณัชพล บัวพิมล , นายอัศม์เอช เอกจำนง นายธนากร บุญเจริญ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทการแข่งขัน คู่ผสม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (เสื้อสีทอง) ชนะ มหาวิทยาลัยธนบุรี (เสื้อสีแดงลายดำ)