มติชน ฉบับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
“ฉลามวิล” ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ ฉลามหนุ่มจาก ม.เกษตรศาสตร์ ดึงสโตรกว่ายผีเสื้อ 50 เมตร เตะขอบสระคนแรกทำเวลา 24.83 วินาที ในการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 29 มกราคม