ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร-ชาย วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร-ชาย วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)