ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬาว่ายน้ำ วันที่ 28 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญกีฬาว่ายน้ำ วันที่ 28 มกราคม 2561