ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม ทีมชาย 3 คน

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม ทีมชาย 3 คน