ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม ทีมหญิง 3 คน

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม ทีมหญิง 3 คน