ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม ชายเดี่ยว

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม ชายเดี่ยว