ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม หญิงเดี่ยว

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากล้อม หญิงเดี่ยว