ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย คู่ผสม

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย คู่ผสม