ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย ทีมชาย 2 คน

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย ทีมชาย 2 คน