ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย ชายเดี่ยว

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย ชายเดี่ยว