ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย หญิงเดี่ยว

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย หญิงเดี่ยว