ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล ทีมชาย 2 คน

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล ทีมชาย 2 คน