ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล ทีมหญิง 2 คน

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล ทีมหญิง 2 คน