ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล ชายเดี่ยว

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล ชายเดี่ยว