ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล หญิงเดี่ยว

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากรุกสากล หญิงเดี่ยว