ภาพบรรยากาศการแข่งขันเพาะกายวันที่ 29 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเพาะกายวันที่ 29 มกราคม 2561 (เย็น) ณ ลานกิจกรรม อนันตรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายสมสกุล เทียนชัย นายวสันต์ ทุงจันทร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

Hilight

เพาะกาย แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.
รอบชิงชนะเลิศ
อันดับที่ 1 นาย ศักรินทร์ แขวงกรุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อันดับที่ 2 นาย เจริญ สุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อันดับที่ 3 นาย สิทธิชัย ยังโนนตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม