ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวัลคาราเต้-โด ต่อสู้บุคคลชายและต่อสู้บุคคลหญิงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวัลคาราเต้-โด ต่อสู้บุคคลชายและต่อสู้บุคคลหญิงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45
วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 12.00 – 18.00 น.
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายชัยวัฒน์ ก้อนแก้ว และ นายธัชกร ทองนิธิกานต์ คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน

นายมัชฌิมา เรืองศรี นักกีฬาคาราเต้-โด จาก สถาบันการพลศึกษา ได้รับ
เหรียญทอง
จากการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 55 ไม่เกิน 60 กก.

ผลการแข่งขัน

นางสาวอาร์ม สุขเขียว นักกีฬาคาราเต้-โดจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับ
เหรียญทอง
จากการแข่งขันคาราเต้-โดประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนัก 55 ไม่เกิน 61 กก.


ผลการแข่งขัน

ได้เหรียญทอง นายศุภ งามพึงพิศ นักกีฬาคาราเต้-โด จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับ
เหรียญทอง
จากการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนัก 60 ไม่เกิน 67 กก.

ผลการแข่งขัน

ได้รับเหรียญทอง นางสาวกนกพร ทิพย์นาวา นักกีฬาคาราเต้-โด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
เหรียญทอง
จากการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง น้ำหนัก 61 ไม่เกิน 68 กก.