ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 29 มกราคม 2561(บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 29 มกราคม 2561(บ่าย)