ภาพบรรยากาศ การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รอบชิง ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. – หญิง คู่ที่ 1 วันที่ 28 ม.ค. 2561

วันที่ 28 ม.ค. 2561 ณ ยิมเนเซียม 1 (Eastwing hall) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

ถ่ายภาพโดย ชัยกมล พฒมุข (มธ.)
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ