ชวนเที่ยวใกล้ มทร.ธัญบุรี

ภาพ 3 มิติเสมือนจริง วัดปัญญาฯ

ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561

เป็นที่ฮือฮาและพูดถึงเป็นอย่างมาก สำหรับภาพวาดจิตรกรรมร่วมสมัยปริศนาธรรม 3 มิติ เสมือนจริง ที่ถูกวาดและติดตั้งไว้ภายในเจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ใกล้กับ มทร.ธัญบุรี)
แต่ละภาพสอดแทรกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอริยสัจ 4 – ความจริงอันประเสริฐ ผ่านการตรวจตีความอย่างละเอียดจากหลวงพ่อปัญญานันทมุนี (ส.ณ. สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ และพระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เป็นเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม และเปิดให้ชมฟรีอย่างใกล้ชิด

ผลงานของ รศ.ดร.สมพร ธุรี อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนักศึกษาที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สู่การปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชาที่ได้ศึกษา
ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสผลงานศิลปะดังกล่าวนี้ ทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมไปภาพอย่างเพลิดเพลิน ชวนให้คิดและตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนอย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ อยากให้ทุกคนเข้ามาเห็นความงามของศิลปะแห่งนี้ นี่คือสถานที่สำคัญที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด