ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส ทีมชาย 2 คน

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส คู่ผสม

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส ทีมหญิง 2 คน

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส ชายเดี่ยว

 

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลหมากกระดาน ประเภท หมากฮอส หญิงเดี่ยว